Stappenplan hypotheek afsluiten

 

Stap voor stap naar de hypotheek die bij je past.

Vlug, veilig en voordelig een hypotheek

Stappenplan hypotheek afsluiten

Het gehele stappenplan is in drie fases op te delen. We beginnen met de oriëntatiefase (stap 1 t/m 5). Nadat alle wensen en eisen duidelijk zijn gaan we door naar de adviesfase (stap 6 t/m 9). Daarna gaan we over tot het afsluiten van de hypotheek (stap 10 t/m 21). Ten slotte bieden we nog extra service en nazorg.

Stap 1. Inventariseren van uw wensen

U wilt een woning kopen. Is de woning ‘af’ of moet u nog stevig verbouwen? Bent u een handige doe-het-zelver of heeft u twee linker handen? Zomaar enkele vragen die ons helpen een beeld te krijgen van het soort hypotheek die het best bij u past.

Het kan echter ook zo zijn dat u uw huidige hypotheek wilt oversluiten, een andere aflossingsvorm wenst, extra aflossing wil of een hypotheekverhoging wenst.

U ontvangt van ons alvast een Inventarisatieformulier om in te vullen. Hierdoor kunnen wij ons alvast op het gesprek voorbereiden en hebben we direct al uw gegevens bij de hand. Dat bespaart veel tijd en veel kosten voor u.

U ontvangt tevens dit stappenplan ter informatie alsmede ons wettelijke verplichte AFM Dienstverleningsdocument (DvD) en Dienstenwijzer.

Wanneer we een afspraak gemaakt hebben ontvangen wij graag per omgaande het inventarisatieformulier met een kopie van een geldig paspoort of ID-kaart van u (en eventueel uw partner) retour. Alle stukken ontvangen wij graag apart als PDF-bestand.

Een inventarisatie vindt bij voorkeur plaats tijdens een persoonlijk gesprek op het vertrouwde kantoor van uw adviseur of desgewenst bij u thuis.

U kunt ook kiezen voor volledige digitale dienstverlening en communicatie per e-mail, per telefoon of via Persoonlijk Advies op Afstand met één van onze hypotheekadviseurs. Voor laatstgenoemd systeem heeft u een Desktop PC, een laptop of een tablet met camera en microfoon nodig.

Tijdens het eerste oriëntatie/inventarisatiegesprek adviseren wij u nog niet. Maar wij maken zo nodig uitsluitend een indicatieve berekening van uw maximale hypotheek. Dit gesprek is gedurende het eerste uur gratis.

Indien we na de inventarisatie samen tot de conclusie komen dat wij iets voor u kunnen betekenen en u gebruik wilt maken van onze diensten, dan gaan wij door met stap 2.

Stap 2. Analyseren van uw mogelijkheden

Via ons (hoofd-)kantoor ontvangt u diverse stukken om in te vullen. Om door te kunnen gaan moeten wij in elk geval van u het inventarisatieformulier, de Opdracht financiële dienstverlening, geldige legitimatiebewijzen en (alleen bij een nieuwe hypotheek en niet bij een wijziging) de Werkgeversverklaring(en) retour hebben ontvangen.

De overige gevraagde bescheiden volgens het bij te voegen overzicht ontvangen wij dan graag zo spoedig mogelijk in één keer. U kunt de originelen of kopieën bij ons kantoor inleveren of opsturen. U mag ook per e-mail de stukken aan ons opsturen mits elk bestand apart in een pdf-bestand staat.

Belangrijke vragen die wij helder proberen te krijgen om te zorgen dat u een hypotheek krijgt die ook in de toekomst betaalbaar blijft zijn onder andere:

  • Wat is de waarde van uw woning en wat voor inkomen heeft u.
  • Welke uitgaven heeft u?
  • Hoe denkt u dat deze uitgaven zich in de toekomst gaan ontwikkelen?
  • Wat is uw financiële situatie bij werkeloosheid, bij arbeidsongeschiktheid, bij overlijden of op de pensioendatum?
  • Heeft u spaargeld?

Aan het eind van het hypotheektraject ontvangt u een uitgebreid overzicht van uw inkomensrisico’s, een hypotheekanalyse alsmede diverse inkomensscenario’s.

Als voorbereiding vragen wij – nadat wij hiervoor van u schriftelijk toestemming hebben ontvangen – in veel gevallen een BKR statustoets en overige gegevens op.

Stap 3. Helpen bij maken van keuzes (indien van toepassing)

Alles wat u wilt kan vrijwel direct worden gerealiseerd. Maar eerst moeten belangrijke keuzes worden gemaakt. Moet uw hypotheek over 30 jaar volledig afgelost zijn? Of heeft u daarin keuzemogelijkheden. Dat soort vragen. Wij helpen u inzicht te krijgen in de keuze die u nu moet maken om te zorgen dat u straks een hypotheek heeft die niet als een molensteen om uw nek hangt. Bovendien zorgen we dat de hypotheek aan alle nieuwe wettelijke en fiscale regelgeving voldoet.

Stap 4. Bespreken mogelijkheden (indien van toepassing)

Er zijn diverse manieren om een woning te financieren. Indien u nog nooit eerder een hypotheek heeft gehad, dan blijft de keuze tegenwoordig beperkt tot een annuïtaire of lineaire hypotheek. Had u al eerder een hypotheek, dan heeft u keuze uit vele vormen. Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen. Ons vak is u te helpen die vorm te kiezen die ook voor de langere termijn past bij uw situatie.

Na onze analyse ontvangt u de mogelijkheden per e-mail of per post. Desgewenst maken wij een afspraak met u om de mogelijkheden met u te bespreken.

Stap 5. Toelichting gevolgen voor langere termijn

De hypotheeklasten zullen waarschijnlijk jarenlang een fors deel van uw besteedbaar inkomen opeisen. Daar krijgt u woongenot voor terug en bouwt u wellicht een vermogen op. Een hypotheek sluit u dan ook niet zomaar even af. Wij helpen u goed de consequenties van dit besluit te overzien en hebben daartoe geavanceerde software tot onze beschikking.

Stap 6. Cijfermatige invulling per constructie

Samen met u hebben wij onderzocht welk soort hypotheek goed bij uw situatie past. Nu gaan wij dat cijfermatig voor u invullen:

  • Welk hypotheekbedrag is er beschikbaar.
  • Wat gaat dat maandelijks kosten.
  • Welk vermogen bouwt u op.

Met deze informatie gaat een hypotheek vaak pas echt leven! U ontvangt van ons duidelijke overzichten.

Stap 7. Fiscale en juridische toetsing

Rondom de aankoop van een woning gelden ingewikkelde fiscale spelregels. Wij onderzoeken welke fiscale regels in uw situatie gelden en welke invloed ze hebben op uw netto woonlasten. Maar er speelt meer. Bent u bijvoorbeeld getrouwd of gaat u trouwen of samenwonen? En als u een partner heeft is dit dan voor beiden de eerste eigen woning? Vaak zijn hier fiscale en juridische consequenties aan verbonden die ook gevolgen hebben voor uw hypotheek. Als dat zo is dan hoort u dat van ons.

Stap 8. Analyse gevolgen onverwachte gebeurtenissen

De hypotheeklasten moeten elke maand worden opgebracht. En de woning zal moeten worden onderhouden. In de regel is dit meestal geen probleem. Maar stel dat er iets onverwachts gebeurt? Een van de kostwinners wordt werkloos, raakt arbeidsongeschikt, of komt te overlijden. Wat dan? Wij berekenen de gevolgen van deze gebeurtenissen en laten zien hoe u deze risico’s financieel kunt afdekken.

Stap 9. Formulering eindadvies constructie

Pas wanneer wij een volledig beeld hebben van uw wensen en mogelijkheden zullen wij u  volledig financieel kunnen adviseren. Dit is een advies waar wij dan ook volledig achter kunnen staan.

Stap 10. Hypotheekaanvraag: opvragen offerte

Als u het met ons advies eens bent gaan wij voor u een offerte aanvragen bij de hypotheekinstelling die naar ons idee het beste aansluit bij de geadviseerde constructie en uw wensen. Door onze samenwerking binnen WHC Hypotheken kunnen wij u bijna alle geldverstrekkers en verzekeraars aanbieden.

Voor zover dit met u wordt afgesproken, vragen wij de hypotheekofferte direct voor u aan en bespreken we alle stappen bij het doornemen van het eindadvies en de offerte.

Inmiddels is de Europese MCD-richtlijn (Mortgage Credit Directive) verplicht ingevoerd en geldt voor alle banken. Hierdoor is de aanvraag- en hypotheekprocedure gewijzigd.

Stap 11. Onderhandelingen met geldverstrekkers

Vaak kunnen wij, door hard te onderhandelen, net iets betere voorwaarden krijgen voor u die afgestemd zijn op uw persoonlijke situatie. Doordat wij met vrijwel alle geldverstrekkers werken krijgt u altijd de beste hypotheek tegen de laagste rente. Overigens is de laagste rente niet altijd de beste keuze aangezien ook bij hypotheken geldt dat alles zijn prijs heeft. Naast de rente zijn ook de voorwaarden en de service van de geldverstrekker erg belangrijk.

Onderhandelen met financiële instellingen is dan ook een vak. Ons vak. Wij kennen de onderhandelingsruimten van de financiële instellingen en doen ons best die ruimte optimaal te benutten.

Stap 12. Rentevoorstel van de bank of indicatieve hypotheekofferte

De hypotheekaanvraag wordt via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) vanuit onze software direct naar de geldverstrekker of serviceprovider gezonden.

Na een eerste BKR- en inkomenstoets door de geldverstrekker ontvangen wij dan in de meeste gevallen binnen enkele dagen het rentevoorstel van de bank, ook wel indicatieve offerte genoemd. Dit zegt nog niets over het al dan niet verkrijgen van de hypotheek. Uitsluitend wordt de rente vastgelegd en wordt door de bank aangegeven tegen welke condities zij de lening na goedkeuring wil verstrekken. Tevens geeft de bank aan welke gegevens ze in eerste instantie nodig hebben om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Stap 13. Bespreken en tekenen rentevoorstel

In de meeste gevallen zenden wij u het rentevoorstel per e-mail toe ter ondertekening. Dit rentevoorstel komt meestal overeen met de reeds eerder aan u toegezonden hypotheekberekening. Indien u dat wenst is een afspraak voor het bespreken en tekenen op ons kantoor natuurlijk altijd mogelijk.

Na retourontvangst van de door u op alle bladen geparafeerde, en waar aangegeven getekende, offerte zenden wij deze na controle door naar de geldverstrekker.

Stap 14. Verzamelen van de benodigde bescheiden en gegevens

Dit is een heel belangrijk onderdeel aangezien de geldverstrekker uw aanvraag pas beoordeelt indien alle stukken en gegevens binnen zijn. De geldverstrekkers vragen tegenwoordig heel veel stukken en gegevens op zodat dit onderdeel ook heel veel van u zal vergen.

U kunt de benodigde gegevens en de status hiervan gemakkelijk aflezen door het heldere “overzicht benodigde stukken en status” dat wij u gedurende het hele proces steeds toesturen. Hoe sneller en correcter u de gegevens en stukken aanlevert, des te minder tijd kost ons de aanvraag. En u bespaart zo kosten op ons uurloon.

Wij geven – indien van toepassing – namens u alvast opdracht voor een gevalideerde taxatie aan een (NVM) registertaxateur. Dit rapport wordt altijd gecontroleerd door een validatie instituut, dat rechtstreeks het rapport aan de bank zendt. Uiteraard ontvangt u ook een exemplaar van het rapport.

Stap 15. Controle, vooracceptatie en verzending stukken aan de geldverstrekker

Teneinde de voortgang van de hypotheek te bespoedigen controleren de vakkundige WHC medewerkers de ontvangen stukken nauwgezet en doet uw WHC-adviseur een vooracceptatie van de aanvraag.

Nadat wij van mening zijn dat alle door de geldverstrekker gevraagde stukken aanwezig zijn zullen wij deze uploaden naar het beveiligde extranet van de geldverstrekker.

Stap 16. Controle en 1e acceptatie door de geldverstrekker

Zodra alle stukken door de geldverstrekker zijn ontvangen gaat een acceptant alle stukken beoordelen, het inkomen definitief toetsen (LTI) en het taxatierapport controleren en toetsen (LTV). Indien niet akkoord of volledig, dan ontvangt WHC Hypotheken een verzoek tot nadere informatie of aanvullende stukken.

Indien akkoord, dan zendt de acceptant de stukken naar de afdeling voor finaal akkoord.

Stap 17. 2e acceptatie, beoordeling voor finaal akkoord en bindende offerte

De 2e acceptatie, meestal een ervaren senior, controleert het werk van de eerste acceptant en toetst nogmaals de aanvraag aan de NHG en/of maatschappij acceptatienormen.

Na finaal akkoord ontvangt WHC Hypotheken en de notaris hiervan een bevestiging, gevolgd door de “bindende offerte”. Hierin mogen volgens het MCD geen opschortende of ontbindende voorwaarden meer staan, zodat nu de hypotheek definitief is.

De “bindende offerte” is meestal gelijk aan het “rentevoorstel” en de berekening van WHC Hypotheken. De offerte wordt door WHC Hypotheken per e-mail naar u gezonden ter ondertekening. Of wij maken een afspraak met u voor het bespreken en tekenen van de bindende offerte op ons kantoor.

Ook is dit middels Persoonlijk Advies op Afstand via ons Foff-systeem mogelijk indien er geen WHC-kantoor bij u in de buurt is, u geen tijd heeft om langs te komen of geen oppas voor de kinderen kunt krijgen.  

Stap 18. Opvragen stukken en gelden bij de bank en passeren van de akte door de notaris

De notaris plant nu het passeren van de hypotheekakte in en vraagt de stukken en gelden op bij de bank.

Als aan u een hypotheek wordt verstrekt op een voor u nieuwe woning of indien er sprake is van oversluiting van uw hypotheek dan vraagt de notaris bij de oude hypothecaire financier de “aflossingsnota” op en zegt de oude hypotheek op.

Let op: Veel geldverstrekkers hanteren een opzegtermijn van soms wel 4 weken en willen binnen die termijn niet eerder passeren. De oude lening is slechts door de notaris op te zeggen, die dit pas doet na ontvangst van de stukken van de nieuwe hypotheek.

Stap 19. Begeleiding contacten met notaris voor zover afgesproken

Voor het ondertekenen van de hypotheekakte (“passeren”) moet u naar de notaris. U mag zelf kiezen naar welke notaris u wilt. Ook de notaris wil weer allerlei zaken van u weten. Wij verzorgen al die contacten voor u en helpen desgewenst met het beantwoorden van die vragen. Ook controleren wij alle procedures. Alles moet kloppen. Want niets is zo vervelend om er bij de notaris achter te komen dat bepaalde zaken niet kloppen en daarom het hypotheekbedrag niet kan worden overgemaakt.

Stap 20. Controle hypotheekakte en notarële nota

De notaris zend een kopie van de hypotheekakte en de notariële nota van afrekening ook naar WHC Hypotheken. Uw WHC hypotheekadviseur controleert alles nauwkeuring voor u en bericht u indien alles in orde is.

Desgewenst begeleid uw eigen WHC Hypotheekadviseur u ook tijdens het notarieel transport.

Stap 21. Bewaking tijdige afronding hypotheektraject

Rondom de hypotheek zijn er allerlei contacten met de hypotheekverstrekker, de notaris, taxateurs en nog veel meer mensen. Die contacten moeten strak geregisseerd worden om te zorgen dat op het afgesproken tijdstip de hypotheek echt rond komt. Wij zijn gedurende het hele traject uw persoonlijke regisseur. De rolverdeling is als volgt: wij bewaken voor u de administratieve rompslomp en u kunt genieten van uw komende nieuwe woning of aangepaste hypotheek.

Stap 22. Schadeverzekeringen

Inventariseren/vergelijken van uw benodigde schadeverzekeringen.

Wij werken met vrijwel alle verzekeraars en kunnen u hiervoor een offerte verstrekken met goede voorwaarden tegen de beste premie. Profiteer van het gemak van “alles onder één dak”. In sommige gevallen is zelfs combinatiekorting mogelijk op ons hypotheektarief. Dubbel voordeel dus!

Stap 23. Controleren of u de hypotheek ook nog wel in de toekomst kunt betalen, bij werkeloosheid, bij arbeidsongeschiktheid, bij overlijden of op de pensioenleeftijd

U ontvangt daartoe een uitgebreid overzicht met een duidelijke toelichting voor u.

Natuurlijk krijgt u desgewenst tevens advies van ons om een eventueel hiaat op te vullen. U kunt uw pensioengegevens opvragen bij www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Daarnaast is een recente UPO (het Uniforme Pensioen Overzicht) dat u jaarlijks ontvangt erg belangrijk alsmede informatie over reeds gesloten inkomensvoorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid.

Stap 24. Evalutaieformulier, evaluatiegesprek, enquête en review

Desgewenst hebben wij na het passeren van de hypotheek met u een evaluatiegesprek op ons kantoor, bij u thuis, via advies op afstand of gewoon per telefoon.

Wellicht kunnen wij u bovendien ook op andere terreinen van dienst zijn zoals op het gebied van schadeverzekeringen, belastingen of sparen.

Indien u dat wenst nemen wij ook de door u ingevulde enquête met u door. Bent u niet tevreden over het resultaat van onze adviezen en bemiddeling, zeg het ons! Daar kunnen wij van leren.

Bent u wel tevreden over ons, zeg het dan ook tegen anderen en vermeld uw review op www.advieskeuze.nl, dat stellen wij zeer op prijs.

Stap 25. Nazorg in de toekomst: advisering, begeleiding mutaties en onze overige diensten

Nadat u de hypotheek heeft gesloten blijven wij u adviseren. Bijvoorbeeld als u in de toekomst opnieuw moet kiezen voor de periode waarvoor u de rente vastzet. Of indien u uw hypotheek wilt verhogen voor een verbouwing. Of juist de hypotheek vervroegd wilt aflossen. Misschien wilt u wel verhuizen en uw huidige hypotheek meenemen. Tja, dat is nu wellicht allemaal nog wel heel ver. Maar wij staan ook dan voor u klaar als uw persoonlijk adviseur!

Serviceabonnementen

Om ons tarief zo laag mogelijk te houden hebben wij in ons tarief geen bedrag opgenomen voor toekomstige service en nazorg, maar bieden we aantrekkelijke serviceabonnementen.

Ook uw hypotheek heeft onderhoud nodig. Want de (sociale-) wetgeving en overige regels veranderen en uw persoonlijke situatie kan veranderen. En wat als u tussendoor vragen heeft over uw hypotheek, de status wilt weten, de mogelijkheid van verhoging of omzetting wilt weten, fiscale vragen etc.?

Ons WHC Basisabonnement is gratis en bestemd voor al onze hypotheekrelaties.

Wilt u echter meer service en gebruik maken van uw Eigen Financieel Adviseur? Dan bieden wij u een variatie aan serviceabonnementen, eventueel in combinatie met belastingservice. Vraag vrijblijvend een overzicht van de mogelijkheden aan uw eigen WHC Hypotheekadviseur of bekijk de serviceabonnementen hier.