Uitvaarten met militaire eer, politionele korpseer of veteraneneer

Uitvaarten met militaire eer voor militairen en marechaussee

Informatie over uitvaarten met militaire- of politionele korpseer, uitgevoerd door het Expert Team Monuta i.s.m. met Kleinhout Wildschut Collectieve Verzekeringen

Medewerkers van Defensie hebben een bijzondere status in Nederland. Uit respect en waardering voor de bijzondere inzet voor vrede en veiligheid wordt daarom steeds vaker gekozen voor een uitvaart met  militaire eer. Om u als militair of nabestaande goed voor te lichten, is specifieke kennis nodig.

Expert Team Monuta heeft als partner van Defensie deze kennis in huis en is daarin uniek. Medewerkers van het expertteam zijn zelf werkzaam geweest of hebben een lange relatie met Defensie, kennen het defensieprotocol van uitvaarten tot in detail en zijn bekend met de specifieke aspecten die van belang zijn bij uitvaarten met militaire eer.

mannen dragen kist

 

 

 

 

Persoonlijk afscheid – wij helpen daarbij

Nabestaanden zijn zich er vaak niet van bewust wat een uitvaart met (beperkte) militaire eer inhoudt. Het is belangrijk dat nabestaanden weten welke keuzes zij kunnen maken. Goede voorlichting is essentieel en nabestaanden helpen wij daarom door een goed beeld te geven van de mogelijkheden – en wat een keuze voor hen betekent.

Hoe kan het militaire eerbetoon eruitzien? Hoe zorgen we dat de intimiteit geborgd is? En wat houdt bijvoorbeeld de keuze voor een oorlogsgraf in? Samen met de bedrijfsmaatschappelijk werker van Defensie helpen wij nabestaanden met deze vragen – met als doel: het vormgeven van een persoonlijk afscheid van hun dierbare die is overleden.

Omdat bij een uitvaart met militaire eer meerdere partijen betrokken zijn, zorgen we ervoor dat wij het aanspreekpunt zijn voor nabestaanden. Door één aanspreekpunt te hebben, door de gehele organisatie uit handen te nemen, ontzorgen we nabestaanden, brengen we rust en is er ruimte om op een eigen manier afscheid te nemen.

Uitvaartwensen – denk er vroegtijdig over na

Wilt u tijdens uw uitvaart tot uiting laten komen wie u was – en wat uw bijzondere inzet voor vrede en veiligheid voor u betekende? Dan is het raadzaam en helpend om vroegtijdig na te denken over uw uitvaartwensen. Hiermee helpt u ook uw nabestaanden bij het vormgeven van de uitvaart zoals u wenst.

In het uitvaartwensenformulier kunnen alle onderdelen van de uitvaart worden doorlopen en kunnen de wensen die betrekking hebben op uw militaire functie worden opgenomen. U kunt uw gegevens doorgeven via ons aanvraagformulier, dan zorgen wij ervoor dat je desgewenst het  uitvaartwensenformulier ontvangt. 

Uitvaarten korpseer voor politiemedewerkers

Als een politieagent overlijdt tijdens het uitoefenen van zijn of haar functie, kunnen nabestaanden kiezen voor een uitvaart met korpseer als de eenheid chef daartoe toestemming heeft gegeven.  Dit is een uiting van bijzondere waardering en respect voor de inzet van de overleden agent voor onze openbare orde en veiligheid.

Hieronder vertellen we u meer over de mogelijkheden rondom een uitvaart met korpseer voor de politie.

 Uitvaart korpseer politie

Een uitvaart met korpseer bevat uit een ceremonieel eerbetoon. Zo kan de Nederlandse vlag op de kist worden gelegd, kan gekozen worden voor een draagploeg in uniform en is het mogelijk om een erehaag te laten vormen – alles alles om recht te doen aan de functie en de inzet van de overledene.

Voor politiemensen die niet tijdens het uitoefenen van hun functie komen te overlijden, is een uitvaart met ceremonieel mogelijk. Deze uitvaart biedt een beperkte vorm van korpseer, waarbij het leven van de overledene als politieagent tot uitdrukking wordt gebracht.

Samenwerken met expertteam Nationale politie

Als Team Bijzondere Uitvaarten maken we deel uit van het expertteam van de Nationale Politie. Het expertteam hebben we geholpen bij het schrijven van het politieprotocol voor uitvaarten en samen zorgen we voor het actueel houden ervan. Ook adviseren we de Politie en ondersteunen wij de korpsen van de Nationale Politie binnen de politieorganisatie. Zo staan wij hen bij en adviseren ze in hun werkzaamheden.

Alle ruimte voor de juiste keuze

Doordat wij optimaal samenwerken met de Politie en bekend zijn met de protocollen en het ceremonieel voor uitvaarten met korpseer, kunnen wij nabestaanden goed voorlichten. Zo krijgen zij de tijd en ruimte om de juiste keuzes te maken en zich te richten op het verwerken van hun verlies. 

politie en militairen

Meer weten over de mogelijkheden?

Ons team is er voor iedere uitvaart die anders is dan gebruikelijk, doordat protocol, ceremonieel of veel mediabelangstelling een belangrijke rol speelt. Maar ook wanneer een groot aantal gasten de uitvaart bezoeken. Dankzij onze samenwerking met partijen als defensie, politie, brandweer en gemeenten, kunnen wij alles vlot en adequaat organiseren. Ook zorgen we ervoor dat de nabestaanden één contactpersoon krijgen. We verzamelen alle vragen van de betrokken partijen, bundelen en verwerken deze. Zo ontzorgen we en leveren we maatwerk van het hoogste niveau.

Wilt u weten wat Team Bijzondere Uitvaarten voor u kan betekenen? U kunt direct contact met ons opnemen via ons contactformulier, via email info@kwcollectieveverzekeringen.nl, per telefoon 023-5250311 of WhatsApp: 06-53145736.

Uitvaarten veteraneneer

Veteranen hebben een bijzondere status in Nederland. Ze hebben zich ingezet in dienst van de vrede en leverden zo een belangrijke bijdrage aan onze vrijheid. Om hier recht aan te doen, bevat de veteranenuitvaart de bijzondere elementen die te maken hebben met deze inzet.

Team Bijzondere Uitvaarten heeft alle kennis en deskundigheid voor het verzorgen van uitvaarten van militairen en veteranen. Wij zijn bekend met verschillende protocollen, ceremonieel en onderscheidingen. En daarbij staat erkenning en waardering voorop.

Veteranenuitvaart

Een veteranenuitvaart wordt precies vormgegeven als de nabestaanden willen of de veteraan zelf wilde. Zo kan op de rouwbrief een logo komen van het krijgsmachtonderdeel, het veteraneninsigne of de veteranenvereniging waarvan de overledene lid was. Ook kunnen de onderscheidingen in de juiste volgorde worden geplaatst en kunnen de aanwezige militairen en veteranen via een traditionele signaal taptoe een eregroet brengen. Het is mogelijk om de kist te bedekken met de Nederlandse vlag en de veteranenvereniging waar de overledene lid van was kan eventueel een rol vervullen tijdens de uitvaart.

Uitvaartwensenformulier

Om een veteranenuitvaart precies zo in te vullen dat deze past bij de overledene, is het belangrijk dat de nabestaanden van de veteraan weten welke keuzes zij moeten maken rondom de uitvaart. Speciaal voor mensen met een veteranenstatus is er daarom een veteranen uitvaartwensenformulier. Hierop kunnen tot in detail alle wensen worden genoteerd die te maken hebben met het bijzondere verleden van de veteraan. Download het formulier of neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek 023-5250311.

Een tastbare herinnering

Bij iedere veteranenuitvaart ontvangen de nabestaanden een uniek Veteranen Herinneringsinsigne cadeau. Hiermee tonen we als Team Bijzondere Uitvaarten ons respect en onze waardering voor het verleden van de veteraan. Het herinneringsinsigne is een beeldje van perspex, waarop de naam van de overledene en de geboorte- en overlijdensdatum kunnen worden gegraveerd. Voor de nabestaanden is dit een tastbare herinnering aan hun dierbare.

hoed